Wyspa

Wyspa – multimedialne dziennikarstwo

Do pracy w Kwartalniku Literackim „Wyspa” zaprosił mnie przyjaciel z dawnych lat, Marek Ławrynowicz (pierwszy redaktor naczelny pisma). Początkowo miałam prowadzić tylko wyspiarską Galerię na papierze. Tak się jednak złożyło, że zajęłam się również Dodatkiem Alternatywnym Cypel.

Kwartalnik Literacki Wyspa, Marek Ławrynowicz, Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka Funkcja redaktora Galerii była, de facto, równoznaczna z funkcją dyrektora artystycznego. Wybierałam plastyków, którzy prezentowani byli w kwartalniku i decy­dowałam o kształcie graficznym pisma. Wraz z mężem Darkiem projektowałam okładki. Przez dłuższy czas pisywałam też artykuły o artystach. Później przywilej ten przekazałam Małgosi Piekarskiej. Spinałam więc w swojej pracy pracy obrazy i słowa. Również w tym sensie, że dobierałam ilustracje do tekstów, co bywało trudne, ponieważ korzystaliśmy z prac, które plastycy tworzyli przy innych okazjach.

Multimedialna ;) idea dziennikarstwa najpełniej jed­nak zrealizowała się w Cyplu. Ideę rubryki, która pozwoli, jak żartowała moja koleżanka, zdywersyfikować czytelnika stworzył Marek Ławrynowicz. Nazwę wymyśliła Katarzyna Bieńkowska (redaktor działu poezji). Ja zajęłam się resztą. Zaprojektowałam logo, opracowałam formułę i zebrałam fantastyczne grono współpracowników. Cypel poświęcony był szeroko rozumianej kulturze niezależnej, a każdy jego numer skupiał się na jednym temacie. Był więc vlep-Cypel, Cypel fotograficzny, punkowy, aż dwa wydania poświęcone animacji (animacja kultury i animacja filmowa), Cypel poświęcony działaniom w przestrzeni miejskiej oraz slam-Cypel – wydanie przejściowe, formalnie już pod redakcją Kasi Kalinowskiej, ale w większości przygotowane jeszcze przeze mnie.

Zależało mi na tym, by prowadząc tę rubrykę wyjść poza papier. Stąd dwukrotne uzupełnienie Cypla płytkami DVD – „Przedszkole Filmowe” i „animuj!Warszawę” (w drugim przypadku, co prawda, nie pełniłam już, co praw­da funkcji redaktora Cypla, ale pilotowałam sprawę i napisałam o projekcie artykuł).

Los wsparł multimedialną koncepcję i pewnego dnia odezwał się do mnie Paweł Adam Piotrowicz z Radia Kampus z propozycją współpracy. Tak powstał Dźwiękowy Cypel (później audycję prowadziła Alicja Kowalew­ska). Bardzo miło wspominam te kameralne radiowe wieczory. :)

Jednak największy sentyment mam do Akcji Podlewania Palmy zorganizowanej na cześć ;) numeru poświę­conego działaniom w przestrzeni miejskiej. Oprócz wspomnień zostawiła po sobie fotoreportaż i filmową relację.

Cypel na papierze, czyli obrazy i słowa

Cypel, czyli dodatek alternatywny do Kwartalnika Literackiego „Wyspa”, redakcja, koncepcja plastyczna Dorota Suwalska, skład Tatsu.

Pobierz plik w formacie pdf (pliki mają powyżej 1Mb):

ASCII-artNumer 1 vlepkarze, vlepkiNumer 2 fotografia, fotografia otworkowa, Karol Hordziej, Poradnik majserkowicza fotografa, lomo, lomografia, street-artNumer 3 sztuka w przestrzeni miejskiej, flash mob, pomarańczowa alternatywa, urban playground, Krzysztof semp bieleckiNumer 4 punk, radio kampus, ziny, Robert Brylewski, Magura, Afa, Franz, Kelner, Piotr Rypson, Luter, Jarosław Guła, Tomasz Świtalski, Rastek, Łukasz Gołębiowski, Piotr Pietia Wierzbicki, straight edgeNumer 5 animacja kultury, Marta Białek, Piotr Stasik, Beata Jaszcza, Inga Pytka-Sobutka, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, Przedszkole Filmowe, Farbiarnia, Grelowisko, Mirosław Greluk, Małgorzata Karolina PiekarskaNumer 6 animacja filmowa, Elżbieta Wąsik, noncamera, Zbigniew Ugielski, Zbonek, Mikrofony Kaniony, Miasto to gra, Krzysztof Grabaż GrabowskiNumer 7

Podlej Palmę

W deszczowy, listopadowy poranek na przystanku tramwajowym przy rondzie de Gauelle`a zaczęli gromadzić się ludzie z konewkami. Wreszcie ruszyli wpław, przez ulicę, w kierunku wysepki z palmą...

Akcja zorganizowałam na cześć Cypla poświęconego działaniom w przestrzeni miejskiej (Pomarańczowa Alter­natywa, Flash Mob, Urban Playground). Prócz mnie brali w niej udział: Marek Ławrynowicz (ówczesny redaktor naczelny), Kasia Ciesielska (jego żona i moja przyjaciółka ze szkolnej ławy), Kamila Michalska (moja ulubiona i jedyna obecnie szefowa), Ada Winiarek i Ala Kowalewska – obie współpracowały z Cyplem, Ala pracowała również w Radiu Kampus oraz Krzysiek Semp Bielecki (człowiek od Urban Playground). Akcję fotografował Darek Kondefer (mój mąż), a filmował Iwo Kondefer (mój syn). Prawdziwie rodzinno przyjacielska inicjatywa :) Fotorelację relację zobaczycie w Wyspie nr 4(4). Opatrzyłam ją takim oto, nieco przydługim, mottem:

Pippi chodziła po ogródku podlewając starą, zardzewiałą konewką kilka nędznych kwiatków, które w nim jeszcze pozostały. Ponieważ właśnie padał ulewny deszcz, Tommy zwrócił uwagę Pippi, że robi to zupełnie niepotrzebnie.
– Tak, łatwo ci mówić! – oburzyła się Pippi. – Skoro nie spałam całą noc, ciesząc się na myśl o tym, że podle­ję kwiaty, gdy wstanę, to trochę deszczu na pewno mi nie przeszkodzi, możesz być tego pewien!

(Astrid Lindgren „Pippi Pończoszanka”)